Świadectwa energetyczne

świadectwa energetyczne

Świadectwo charakterystyki energetycznej zwane także certyfikatem energetycznym, jest to dokument, określający zapotrzebowanie na energię konieczną do zaspokojenia potrzeb energetycznych, wynikających z użytkowaniem budynku lub części budynku. 

Uregulowanie prawne w tym zakresie określa Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i póź. zm.)

Certyfikat energetyczny Poznań

Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

 

Certyfikat należy przekazać nabywcy lub najemcy w momencie, gdy budynek lub jego część będzie:

  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży (także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu)
  • wynajęty.

 

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej może zlecić

  • właściciel lub zarządca budynku,
  • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  • osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 
  • inwestor 

Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej w Poznaniu i okolicach. 

Jeżeli nie posiadają Państwo pełnej dokumentacji, przyjedziemy, pomierzymy, sprawdzimy i ocenimy stan istniejący na potrzeby wykonania certyfikatu energetycznego.

Posiadamy uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nadane przez Ministra Rozwoju i Technologii oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Wykonujemy badania kamerą termowizyjną w Poznaniu w zakresie sprawdzania izolacji termicznej budynku. Poszukiwania nieszczelności i wycieków z instalacji wodnej.