Badania i pomiary termowizyjne sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz elektroenergetycznych

Wykonujemy pomiary i  badania termowizyjne instalacji elektrycznych, takich jak: rozdzielnie elektryczne, szafy sterownicze, silniki, stacje transformatorowe i inne elementy instalacji.

Badanie kamerą termowizyjna rozdzielni elektrycznej

Badanie termowizyjne rozdzielnic elektrycznych

Termowizyjne pomiary bezkontaktowe rozdzielnic elektrycznych pozwalają wykrywać anomalie termiczne takie jak np.  asymetria obciążeń, niedokręcone styki czy przegrzewanie modułów, mogące prowadzić do uszkodzenia elementów instalacji.

Pomiary kamerą termowizyjną szaf sterownicznych

Badanie kamerą termowizyjną umożliwia wykrywanie potencjalnych miejsc awarii, przegrzewania, luźnych styków itp. co zapobiega przestojom w pracy maszyn i urządzeń

Badanie kamera termowizyjną szaf sterowniczych
Termowizyjne badanie silników

Termowizja silników

Pomiary termowizyjne silników są bezpiecznym źródłem wiedzy o stanie technicznym silników i przebiegu ich pracy wykonywanych pod obciążeniem.

Obraz termowizyjny pozwala zobaczyć rozkład temperatur pracujących silników, co pozwala na szybkie sprawdzenie czy któryś z elementów nie ulega przegrzaniu.

Stacje transformatorowe

Badanie kamerą termowizyjną trafostacji pozwala sprawdzić czy nie występuje nadmierne przegrzewanie podczas normalnej pracy a więc bez konieczności wyłączania całej sieci.

Badanie termowizyjne sieci elektroenergetycznej, trafostacja

 

Firmy ubezpieczeniowe często żądają okresowych inspekcji termowizyjnych instalacji elektrycznej w celu znajomości stanu instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. Ponieważ w Polsce brak jest norm i wytycznych, ubezpieczyciele często posługują się normami niemieckimi.

Zgodnie normą VdS 3447 „Merkblatt über die Prüfung elektrischer Anlagen gemäß Klausel 3602” pomiary oraz raporty powinny być prowadzone przez osoby niezależne, tj. nie będące pracownikami zakładu w którym wykonywane są pomiary, lub osobami zajmującymi się utrzymaniem tych sieci.

Kolejnym aspektem są wymagamnia dotyczące stosowanych urządzeń. Wg normy VdS 2859 „Mindestanforderungen an geeignete Kamerasysteme (Anhang C)” – określające minimalne wymagania dla stosowanych systemów kamer. 

  • matryca bolometryczna: min. 320 x 240 pikseli,
  • rozdzielczość geometryczna dla obiektywu FOV 20º – 25º: ≤ 2 mrad (najmniejszy mierzalny obiekt: ≤ 3mm) lub min. 500:1,
  • dokładność pomiaru: ±2% lub 2K,
  • czułość temperaturowa: ≤ 0,08K (przy 30ºC),

 

 

Wykonujemy badania kamerą termowizyjną w Poznaniu w zakresie sprawdzania izolacji termicznej budynku. Poszukiwania nieszczelności i wycieków z instalacji wodnej.